Thông báo chung / Site announcements

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI HỆ THỐNG BKeL

Bởi Phòng Đào Tạo -

Kể từ ngày 03/01/2024, nhà trường sẽ thay thế hệ thống BKeL cũ (e-learning.hcmut.edu.vn) bằng hệ thống BKeL mới (lms.hcmut.edu.vn).
Các bạn sinh viên sử dụng hệ thống BKeL mới cho các môn học từ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (HK232).
Sinh viên vẫn xem được thông tin các học kỳ trước trên trang BKeL cũ.
Sinh viên cần cập nhật địa chỉ lms.hcmut.edu.vn hệ thống BKeL mới trên App Moodle để có thể sử dụng trên điện thoại.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo.

Thông báo về việc cài đặt Moodle Mobile :

Bởi User Admin -

Để thuận tiện trong việc theo dõi thông báo, tin nhắn trên BKeL cán bộ và sinh viên hãy cài đặt ứng dụng Moodle trên điện thoại di động theo hướng dẫn sau:
- Bước 1 : Trên điện thoại mở ứng dụng CH Play (Android) hoặc App Store (Iphone), tìm từ khóa Moodle 
- Bước 2 : Sau khi cài đặt thành công, mở ứng dụng Moodle và nhập https://lms.hcmut.edu.vn vào phần Địa chỉ trang web và nhấn kết nối. 
- Bước 3 : Đăng nhập tài khoản trường để kết nối vào hệ thống BKeL trên ứng dụng Moodle của điện thoại.