Thông báo về việc cài đặt Moodle Mobile :

Thông báo về việc cài đặt Moodle Mobile :

by User Admin -
Number of replies: 0

Để thuận tiện trong việc theo dõi thông báo, tin nhắn trên BKeL cán bộ và sinh viên hãy cài đặt ứng dụng Moodle trên điện thoại di động theo hướng dẫn sau:
- Bước 1 : Trên điện thoại mở ứng dụng CH Play (Android) hoặc App Store (Iphone), tìm từ khóa Moodle 
- Bước 2 : Sau khi cài đặt thành công, mở ứng dụng Moodle và nhập https://lms.hcmut.edu.vn vào phần Địa chỉ trang web và nhấn kết nối. 
- Bước 3 : Đăng nhập tài khoản trường để kết nối vào hệ thống BKeL trên ứng dụng Moodle của điện thoại.